Hàng hóa phi mậu dịch là gì?

hang-vien-tro-nhan-dao
hang-vien-tro-nhan-dao
Hàng viện trợ nhân đạo là một loại phi mậu dịch

Có thể bạn quan tâm:

Định nghĩa

Hàng hóa phi mậu dịch là hàng hóa không mang mục đích thương mại, không thuộc danh mục cấm theo giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Phi mậu dịch là hình thức mà 2 bên mua bán sử dụng thỏa thuận để thay thế cho hợp đồng.

Hàng nhập theo hình thức phi mậu dịch phải trả phí vận chuyển quốc tế và tính thuế hải quan. Nhập phi mậu dịch có đặc trưng là bên mua không phải trả tiền bên bán, giá thường thấp nên kê khai hải quan đóng thuế ít…. hình thức nhập phi mậu dịch là nhập hàng tặng, viện trợ…chứ không phải dùng để nhập hàng về bán.

Danh mục hàng hóa phi mậu dịch

Căn cứ điểm I mục 3 Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính , hàng hóa phi mậu dịch gồm:

 • Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
 • Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên;
 • Hàng viện trợ nhân đạo;
 • Hàng hoá tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
 • Hàng mẫu không thanh toán;
 • Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh;
 • Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
 • Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hoá mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;
xe-cho-hang-vien-tro
Xe chở hàng viện trợ

Xem Thêm:  Khám phá: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh   –   Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa đi Hong Kong

Quy trình thủ tục hải quan

Đăng ký tờ khai:

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trứơc pháp luật về tính hợp pháp của hồ sơ hải quan, tính chính xác của các nội dung kê khai trong tờ khai hải quan. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm

Hồ sơ qui định:

 • 2 tờ khai hải quan  bản chính
 • 1 vận tải đơn bản sao

Tùy theo từng mặt hàng doanh nghiệp có thể nộp bổ sung:

 • Bản kê chi tiết hàng hóa (đối với hàng đóng gói không đồng nhất): 01 bản chính, 01 bản sao.
 • Giấy phép nhập khẩu (đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu hoặc xuất, nhập khẩu có điều kiện): 01 bản chính.

Kiểm tra thực tế hàng hóa:

Do Lãnh đạo chi cục Hải quan quyết định theo quy định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC.

nhap-khau-hai-quan
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu hải quan

>>>  Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS là gì?  <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *